Skip to main content

Niewyspanie i niedotlenienie z powodu zaburzeń oddychania podczas snu jest jednym z ważnych czynników, zwiększających ryzyko spowodowania wypadku komunikacyjnego.

Jeżeli śpisz z chrapiącym partnerem, możesz tracić nawet 1,5 godziny snu każdej nocy.

Jeśli cierpisz na bezdech senny, Twoje ryzyko spowodowania wypadku drogowego może być nawet 7 razy większe niż osoby zdrowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 23.12.2015, na liście chorób groźnych dla kierowców dopisano obturacyjny bezdech senny.