Skip to main content

Zaburzenia oddychania podczas snu, w tym chrapanie i bezdech, pojawiają się, gdy górne drogi oddechowe pacjenta zostają częściowo lub całkowicie zablokowane przez nasadę języka i wiotkie tkanki gardła. W czasie snu dochodzi do relaksacji mięśni gardła, podniebienia i języka. Tkanki te mają tendencje do przemieszczania się ku tyłowi, ograniczając możliwość swobodnego przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Sprzyja temu również oddychanie przez usta spowodowane niedrożnością nosa. Wibrowanie tkanek miękkich podczas przeciskania się powietrza przez zwężone drogi oddechowe jest słyszalne jako chrapanie. Czasem dochodzi do całkowitej blokady dróg oddechowych i mimo podejmowania wysiłku wdechowego, pojawia się bezdech trwający od kilku sekund do minuty i więcej.