Bezdech senny a udar mózgu

Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę umieralności, oraz główny powód trwałej niesprawności u dorosłych ludzi w Polsce. Dla osób podejrzewających u siebie OBS szczególnie ważny jest fakt, iż wiele niezależnych badań potwierdziło wyraźny związek między bezdechem sennym a wystąpieniem udaru mózgu. Według badań około 70% osób mających udar mózgu miało bezdech senny. OBS…

Bezdech senny a cukrzyca

Choć mogłoby się wydawać, że są to dwa zupełnie różne schorzenia, badania wykazują, że istnieje bardzo ścisły związek między nimi. Jak bardzo? Na obturacyjny bezdech senny (OBS) cierpi aż 70% pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednocześnie u osób z bezdechem sennym prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy wzrasta nawet do 70%. Część symptomów obu chorób jest bardzo podobna.…

Jakie mogą być następstwa chrapania i bezdechu?

  Utrudnienie przepływu powietrza  przez górne drogi oddechowe podczas snu może skutkować wahaniami ilości  tlenu we krwi, co z kolei doprowadza do naprzemiennego przyspieszania i zwalniania rytmu serca. Uważa się, że w dłuższej perspektywie czasowej u pacjentów z tego typu zaburzeniami zwiększa się ryzyko rozwoju nadciśnienia, arytmii (zaburzeń rytmu serca), udaru mózgu, przewlekłej obturacyjnej choroby…

Skąd się bierze chrapanie i bezdech?

    Zaburzenia oddychania podczas snu, w tym chrapanie i bezdech, pojawiają się, gdy górne drogi oddechowe pacjenta zostają częściowo lub całkowicie zablokowane przez nasadę języka i wiotkie tkanki gardła. W czasie snu dochodzi do relaksacji mięśni gardła, podniebienia i języka. Tkanki te mają tendencje do przemieszczania się ku tyłowi, ograniczając możliwość swobodnego przepływu powietrza…