Chrapanie a bezdech senny

Problem chrapania dotyka co dziesiątą osobę. Mężczyźni stanowią w tym aż 80%. Choć większość przypadków chrapania nie jest szkodliwa dla zdrowia, nie wolno lekceważyć tej przypadłości. Chrapanie można krótko zdefiniować jako objaw utrudnionego przepływu powietrza przez gardło i chociaż samo w sobie nie stanowi zagrożenia (co najwyżej jest uciążliwe dla bliskich) to problem pojawia się,…

Bezdech senny a udar mózgu

Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę umieralności, oraz główny powód trwałej niesprawności u dorosłych ludzi w Polsce. Dla osób podejrzewających u siebie OBS szczególnie ważny jest fakt, iż wiele niezależnych badań potwierdziło wyraźny związek między bezdechem sennym a wystąpieniem udaru mózgu. Według badań około 70% osób mających udar mózgu miało bezdech senny. OBS…

Bezdech senny a kierowcy

Czy wiesz że ryzyko spowodowania wypadku samochodowego przez osobę cierpiącą na OBS (obturacyjny bezdech senny) jest nawet 7-krotnie wyższe w porównaniu do osób zdrowych? Prowadzenie pojazdu przez osobę z nieleczonym bezdechem sennym może być tak samo niebezpieczne, jak prowadzenie pojazdu przez osobę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Czemu? Przerwy w oddychaniu podczas snu ograniczające dopływ…

Bezdech senny a częste wstawanie do toalety.

Czy wiesz, że, obturacyjny bezdech senny może być przyczyną częstych wizyt w toalecie w nocy? Ta uciążliwość ma swoją nazwę i jest nią nokturia, polega ona na przymusowym oddawaniu moczu, przynajmniej dwa razy w ciągu nocy. U pacjentów z ciężką nokturią częstotliwość ta może zwiększyć się do nawet pięciu lub sześciu razy. Jak myślisz, wyśpisz…

Bezdech senny a Alzheimer

Czy wiesz że liczba chorych na Alzheimera gwałtownie rośnie? Tylko w samej Polsce na zaburzenia otępienne cierpi aż pół miliona osób. WHO szacuje, że w ciągu 32 lat liczba chorych na całym świecie potroi się. Wynika to w dużej mierze ze starzenia się społeczeństwa. Ryzyko zachorowania po ukończeniu 65 lat podwaja się z upływem każdych…

Terapia CPAP na bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny to poważne zaburzenie snu którego nie można lekceważyć. Najczęściej jest on leczony poprzez terapię CPAP (Continuous Positive Airway Pressure – stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych). Jest to najprostszy i najskuteczniejszy sposób leczenia bezdechu sennego. Nie wymaga on przyjmowania leków ani poddania się operacji, a korzyści ze stosowania aparatu mogą być odczuwane…

Otyłość a bezdech senny

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie z otyłością zmaga się 800mln osób i ich liczba stale rośnie. W Polsce nadwagę lub otyłość ma już 64 proc. mężczyzn i 49 proc. kobiet. Dodatkowo WHO szacuje że do 2025 roku co czwarta osoba na świecie będzie zmagać się z nadwagą lub otyłością. Uznała również otyłość za…

Depresja a bezdech senny

Sen to integralna część cyklu dobowego człowieka i nasza pierwotna potrzeba fizjologiczna. Sen ma wpływ na kondycję całego organizmu i jest nie tyle ważny, co niezbędny. Niedobory snu, a także zaburzenia jego jakości i rytmu odbijają się przede wszystkim na pracy układu nerwowego. Niektóre objawy zaburzeń snu oraz obturacyjnego bezdechu sennego, które mogą mieć destrukcyjny…

Sny a bezdech senny

Marzenia senne są naturalną częścią naszego snu. Pojawiają się one w czasie fazy zwanej REM która trwa około 15 minut. Niektórzy ludzie pamiętają swoje sny, innym po przebudzeniu wydaje się ze w ogolę nie śnili. Są też tacy którzy śnią więcej niż inni i lepiej, bardziej szczegółowo je pamiętają. Zastanawiałeś się czemu tak jest? Co…

Migotanie przedsionków a bezdech senny

Migotanie przedsionków (arytmia) to nieprawidłowy rytm serca który dotyka około 33 milionów ludzi na świecie, częściej mężczyzn. Charakteryzuje się szybkim, niemiarowym biciem serca, często powodującym uczucie kołatania w klatce piersiowej. Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju tej przypadłości między innymi przekroczenie 60 roku życia, wysokie ciśnienie, cukrzyca czy inne choroby serca, ale skupimy się tutaj na…