Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości przyczynę umieralności, oraz główny powód trwałej niesprawności u dorosłych ludzi w Polsce.
Dla osób podejrzewających u siebie OBS szczególnie ważny jest fakt, iż wiele niezależnych badań potwierdziło wyraźny związek między bezdechem sennym a wystąpieniem udaru mózgu. Według badań około 70% osób mających udar mózgu miało bezdech senny. OBS Podwyższa ryzyko udaru a także jest czynnikiem utrudniającym rehabilitację po udarze i zwiększającym ryzyko trwałej niepełnosprawności. Obniżenie jakości snu utrudnia właściwą regenerację mózgu. Ponadto wykryto że występowanie OBS u pacjentów wyraźnie wiąże się z ilością obserwowanych mikrouszkodzeń mózgu, będących skutkami tak zwanego „cichego udaru”, czyli udaru, którego przebieg był na tyle łagodny, że pacjent mógł w ogóle nie zdawać sobie sprawy z jego wystąpienia.
Im poważniejsza forma OBS, tym większe ryzyko udaru. U mężczyzn z umiarkowanym lub ciężkim bezdechem sennym ryzyko udaru mózgu jest trzykrotnie większe w porównaniu do mężczyzn, którzy nie doświadczają bezdechu lub doznają łagodnego OBS. U kobiet cierpiących na obturacyjny bezdech senny także zanotowano wzrost ryzyka wystąpienia udaru.