Zapraszamy do oceny swojego ryzyka występowania bezdechu podczas snu. Ocena będzie możliwa po zaznaczeniu przynajmniej jednej odpowiedzi w każdej z sekcji.