Skip to main content
Migotanie przedsionków (arytmia) to nieprawidłowy rytm serca który dotyka około 33 milionów ludzi na świecie, częściej mężczyzn. Charakteryzuje się szybkim, niemiarowym biciem serca, często powodującym uczucie kołatania w klatce piersiowej. Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju tej przypadłości między innymi przekroczenie 60 roku życia, wysokie ciśnienie, cukrzyca czy inne choroby serca, ale skupimy się tutaj na innym mało znanym i nie do końca jeszcze zrozumianym związkiem między bezdechem sennym a ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków.
Zależność między tymi dwoma kondycjami zdrowia jest wciąż badana. Do tej pory odkryto, że ponad połowa pacjentów z migotaniem przedsionków cierpi również na bezdech senny. Natomiast osoby z bezdechem sennym mają czterokrotnie wyższe ryzyko rozwoju migotania przedsionków. Okazuje się również, że bezdech senny bezpośrednio wyzwala arytmię podczas snu. Przy każdym wybudzeniu organizmu ze snu spowodowanym brakiem dostępu do powietrza i tym samym spadkiem poziomu tlenu we krwi, serce doświadcza mechanicznego stresu i chemicznych zmian, które z czasem mogą przyczynić się do rozwoju migotania przedsionków. Dodatkowo badania sugerują, że nieleczony bezdech senny utrudnia zapanowanie nad migotaniem przedsionków zmniejszając efektywność leczenia. Zapobieganie bezdechu sennego może zwiększyć efektywność leczenia migotania przedsionków.