Niewyspani kierowcy a ryzyko wypadku samochodowego

    Niewyspanie i niedotlenienie z powodu zaburzeń oddychania podczas snu jest jednym z ważnych czynników, zwiększających ryzyko spowodowania wypadku komunikacyjnego. Jeżeli śpisz z chrapiącym partnerem, możesz tracić nawet 1,5 godziny snu każdej nocy. Jeśli cierpisz na bezdech senny, Twoje ryzyko spowodowania wypadku drogowego może być nawet 7 razy większe niż osoby zdrowej. Zgodnie z…

Jakie mogą być następstwa chrapania i bezdechu?

  Utrudnienie przepływu powietrza  przez górne drogi oddechowe podczas snu może skutkować wahaniami ilości  tlenu we krwi, co z kolei doprowadza do naprzemiennego przyspieszania i zwalniania rytmu serca. Uważa się, że w dłuższej perspektywie czasowej u pacjentów z tego typu zaburzeniami zwiększa się ryzyko rozwoju nadciśnienia, arytmii (zaburzeń rytmu serca), udaru mózgu, przewlekłej obturacyjnej choroby…

Śpiący, chrapiący człowiek

Co się dzieje, gdy chrapiesz?

    Chrapanie, spłycenie oddechu lub jego całkowite zatrzymanie może powodować niedotlenienie. Objawia się ono licznymi wybudzeniami, przerwami snu, których większość pacjentów nie jest świadoma lub nie pamięta. Wybudzenia i przerywanie głębokiego, pełnowartościowego snu sprzyja powrotowi normalnego oddechu do momentu, kiedy pacjent ponownie głęboko zaśnie. Takie epizody wybudzania u pacjentów chrapiących z towarzyszącymi bezdechami mogą…

Skąd się bierze chrapanie i bezdech?

    Zaburzenia oddychania podczas snu, w tym chrapanie i bezdech, pojawiają się, gdy górne drogi oddechowe pacjenta zostają częściowo lub całkowicie zablokowane przez nasadę języka i wiotkie tkanki gardła. W czasie snu dochodzi do relaksacji mięśni gardła, podniebienia i języka. Tkanki te mają tendencje do przemieszczania się ku tyłowi, ograniczając możliwość swobodnego przepływu powietrza…